Porno til Torgalmenningen?

Det tyske pornokonsernet Beate Uhse ønsker å starte butikk i Bergen. I Gågaten, Torgalmenningen og Kløverhuset er det ledige lokaler.