Fullstyrmannmå i fengsel

2,55 i promille langt ut på dagen derpå. Det var mer enn nok til å få en styrmann bak lås og slå.