Ikke privatgrenser på kirkegårdene

En Bergens-dame som forleden var på kirkegården ved Storetvedt kirke, registrerte at der stod skilt om at det ikke er tillatt å ramme inn gravene. Blir ikke slik "innramming" fjernet innen utgangen av mars, tar kirkegårdskontoret den vekk.