- Tar byrådet skolene, da ryker fylket

Ansatte i Hordaland fylkeskommune er oppskaket over byrådets hemmelige planer om å overta ansvaret for de videregående skolene. De frykter fylkeskommunen blir avviklet