Utflukt til UFO-øy

– Sjølvsagt måtte me hit ut og sjå på UFO-ringen. Det er slikt som høyrer med på eit besøk til Espevær, men me hadde ikkje venta å finna ein ny UFO plassert i terrenget, seier Ingeborg Kraabøl Grønberg.