Vil starte kråkebolleoppdrett i Gulen

Over 10.000 kroner kiloen! Det er prisen som vert betalt for kråkebollerogn på marknaden i Japan. No vil eit firma frå Trøndelag starte oppdrett av kråkebollar i Gulen.