Krever erstatning etter smitte framunnpensel

15 pasienter fra Hordaland har så langt krevd erstatning etter smitte fra munnpenselen Dent-O-sept. Fra Sogn og Fjordane er det kommet to erstatningskrav.