Fundo får garantiar frå Volvo

Fleire bilprodusentar vil få akutte problem dersom Fundo Wheels AS i Høyanger går overende. Svenske Volvo har no gitt garantiar som skal sikre dei leveransar frå den kriseråka felgprodusenten.