UiB ønsker momsfritak

Fungerende universitetsdirektør Sverre Spildo ved Universitetet i Bergen (UiB) støtter Torstein Dahles forslag om momsfritak for forskningstjenester.