Selje avviser vindkraft-protestar

Fleirtalet i utviklingsutvalet i Selje kommune avviser motsegna mot den store vindmølleparken på Stad.