Vil styrke flysikkerheten

Havarikommisjonen for sivil luftfart vil ha bedre flysikkerhet i luftrommet ved flyplassene i Førde og Florø.