Klager parkeringshus til fylkesmannen

Velforeningene på Nøstet og Nordnes klager vedtaket om Klostergarasjen inn for fylkesmannen. Bystyret går inn for å legge innkjørselen til Vestre Murallmenning, noe beboerne ikke kan akseptere.