Ba elevene være inne

Rektorer ved flere bergens-skoler ba i går elevene om å holde seg inne i friminuttene. - Det er ikke forsvarlig å slippe elevene ut, sier rektor Magne Blom ved Skjold skole.