Flygende ekorn i byretten

Flyge-ekorn som egentlig er pungdyr, og præriehunder som egentlig er gnagere. Tidvis full forvirring i Bergen byrett, der en 30-årig dyrehandler må svare for ulovlig innførsel av en rekke dyr og rovfugler.