Skadeoppgjer tok tre år

I nesten tre år har Stein Elling Schille lege i strid med If Skadeforsikring om skadeoppgjer for bilen sin. No har selskapet lagt seg flat og punga ut.