Postbud underslo pengar

Landpostbodet greidde ikkje å stå imot freistinga, og endra summane på utbetalingsblankettane.