Slaktehuseiere bøyer unna

Eierne av Slaktehustomten gir seg. Men det skyldes ikke byrådets trussel om søksmål - det visste de rett og slett ikke om.