Frustrert over Helse Vest

Sjukehusdirektør Rolf Abrahamsen på Voss er frustrert over at Helse Vest inngår avtaler med privatpraktiserande spesialistar for å få ned ventelistene.