Full skjæring med direktoratet

Rederienes Landsforening nektar å diskutere flåtesaka vidare med Sjøfartsdirektoratet, og ber Nærings- og handelsdepartementet gripe inn.