Nytt gjennombrot for talemeldingar

Viva Technologies utvidar no spekteret sitt av SMS-løysingar med talemeldingar basert på språkteknologi frå Voss.