Hare skal verne sau mot ørn

En gårdbruker i Solund vil ta i bruk utradisjonelle midler mot ørnen som dreper sauene hennes.