Solid fleirtal for Hardangerbrua

69 prosent av dei som har tenkt gjennom saka, er for Hardangerbrua, medan 31 prosent er mot, syner ei meiningsmåling frå Opinion AS.