UiB best i landet på IT

Ifølge en ny, internasjonal rapport er Universitetet i Bergen best i Norge på forskning og høyere utdanning innen informasjonsteknologi.