Skjebneveke for TV 2-tilsette

Dei neste tre dagane får mellom 40 og 50 TV 2-tilsette beskjed om at dei er overtallige.

BEREDSKAP: Mange i TV 2 får ein dramatisk beskjed denne veka. TIllitsvald Henrikke Helland fortel at redaksjonsklubben er i full beredskap Adrian B. Søgnen

Det kan gå mot masseoppseiingar i TV 2. I løpet av dei tre neste dagane får mellom 40 og 50 beskjed om at dei er overtallige.

– Vi går inn i den mest krevande veka. Det pregar sjølvsagt organisasjonen. Klubben er i beredskap, seier Henrikke Helland, tillitsvald i TV 2.

Styrte sluttpakkar

TV-stasjonen med hovudkontor i Bergen, skal kutte 350 millionar kroner før 2020. Skal spareplanen lukkast, må 117 årsverk vekk, var beskjeden frå TV 2-leiinga i september i fjor. Men langt frå mange nok hadde søkt om sluttpakke, då fristen gjekk ut før jul.

No forsøker TV 2-leinga ein siste runde med styrte sluttpakkar. Tysdag, onsdag og torsdag denne veka får mange beskjed av sin nærmaste leiar om at dei er overtallige i den nye TV 2-organisasjonen.

- I utgangspunktet var det snakk om 50 overtallige, men i dialog med leiinga har klubben klart å redusere talet til godt i underkant av 50, seier Helland.

– Reell masseoppseiing

– Kor mange av desse jobbar i Bergen?

– Alt eg kan seie, er at det er fleire overtallige i Oslo. Årsaka er at talet på tilsette i Bergen alt er redusert ein del, seier Helland.

– Dersom mange takkar nei til styrt sluttpakke, kva skjer då?

– Då står vi overfor ei reell masseoppseiing.

Vil vurdere kvar sak for seg

Dei siste månadene har TV 2-leiinga kartlagt kompetansen til 330 tilsette. Redaksjonsklubben meiner at kompetansekartlegging er i strid med ansiennitetsprinsippet, og fryktar at leiinga kjem til å gå bort frå dette prinsippet i så mange tilfelle at det kan gå mot stemningar.

– Vi vil vurdere kvar enkelt sak i kjølvatnet av samtalane tilsette har hatt med sin leiar, seier Helland.