- Feilgrep å gjera barnevernet statleg

Det er eit feilgrep at også barnevernet no skal overførast til staten og ikkje lenger vera under folkevald styring, meiner fylkesvaraordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF) (bildet).