Kommunar utan beredskapsplan

Meland og Masfjorden står utan beredskapsplan for helse— og sosialsektoren.