Stoler fortsatt på kommunens drikkevann

Giardia-saken til tross: Bergens befolkning har stor tiltro til at kommunen greier å levere rent drikkevann i fremtiden. Tilliten til Vann og avløpsetaten har likevel fått seg en liten knekk.