Pollensesongen er blitt lengre

Mildare vintrar fører til lengre pollensesong. I januar og februar steig salet av allergimedisin med heile seksten prosent.