Flere søker videregående, færre vil ta byggfag

Byggeboom og entrepenørskrik etter fagfolk til tross. Færre ungdommer søker seg til byggfag selv om flere vil ta videregående skole.