Alliert treningssenter i fare

Regjeringa går inn for å legga ned treningssentra for utanlandske militære på Voss og i Harstad, og oppretta eit nytt på Porsangmoen i Finnmark.