- Uforståelig av hjelpevergen

Tre advokater er svært kritisk til måten hjelpevergen og Bergen overformynderi håndterte saken.