Krigsbarna var for sent ute

Senest i 1985 måtte de norske krigsbarna ha gått til sak mot Staten, skulle de vunnet frem.