Lege rykte ikkje ut, pasient redda av mor

Statens helsetilsyn granskar no ei sak der ein lege i Sogn nekta å rykkje ut. Mor til pasienten køyrde til sjukehus, der sonen fekk konstatert akutt hjarteinfarkt.