Hanssen berger Storken

Alle planer om å legge ned fødetilbud i Norge stoppes umiddelbart.