Mot rekordarbeidsløyse

NAV reknar med at arbeidsløysa i Høyanger kan bli opp mot 17 prosent.