Helsetilsynet overtar

For å skape større avstand skal Helsetilsynet få ansvar for tilsynet med samtlige barnevernsinstitusjoner i Norge.