Isberg-bonden blir millionær

Ein dom om erstatning på 7,5 millionar for fallrettar til to grunneigarar på fjellgarden Isberg blir ståande.