Haukeland gjør tabber for 200 millioner i året

Årlig skjer minst 10.000 sykehustabber i Helse Bergen. Tabbene koster samfunnet minst 200 millioner kroner i året.