Flere tar bussen med billigbilletter

Siden 23 kronersbilletten ble innført i Bergen 1. juni i år, har 4,8 prosent flere tatt bussen. Økningen er mindre enn forventet.