Slipper fengsel for barneporno

Saken er blitt for gammel, mener retten.