Reddet måkeungens liv

De to BT-medarbeiderne så måkeungen kjempe for livet i rennesteinen. Til slutt tok de affære.