Norske studenter dropper utlandet

Høyere lån for utenlandsstudier og bedre studietilbud i Norge gjør at norske studenter holder seg hjemme.