Fjell skule skal leggjast ned

Den 111 år gamle Fjell skule blir historie frå hausten av.