Kort, men fyndig på Vangen

Det blir feil å påstå at førstemai-toget på Voss i år fylte godt opp i Vangsgata.