- En velkjent gift

Arsenikk er velkjent som et effektivt stoff å forgifte mennesker med.