Stortinget er klar for Bybanen

Ingenting tyder på at Bybanen vil møte vanskeligheter i Stortinget de siste ukene før endelig vedtak fattes. Bergensprogrammet, med Bybanen og Ringveg vest, samler støtte fra alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet.