Derfor grunnstøtte M/S Server

Skipet gikk uten last, fløt høyt i sjøen og var utsatt for ekstrem sidevind. Det var antakelig ikke nok ballastvann om bord. Derfor gikk propellen tidvis i friluft i de høye bølgene. Dette førte til redusert motorkraft - og grunnstøting.