Bergen har fått nytt byfjell - på Mars

Bergen har fått et nytt byfjell, det åttende. Det ligger på Mars og heter Holberg.