Strøbil på ratata

Strøbilen ble selv offer for glatte veier da sjåføren våget seg ut på glattisen på Bønes.