Utbyggjar føler seg pressa av toppbyråkrat

Entreprenør Jan-Petter Gjerstad meiner fagleiaren for plansaker i Fjell kommune trua med å avslå ei større utbyggingssak, viss ikkje han betalte byggesaksgebyr.